Wettelijke vermeldingen

Padd is marktleider in Frankrijk voor alle materiaal voor ruiter en paard.
Padd, dat is meer dan 12.000 artikels, voorgesteld in 57 winkels en op onze website.

De website www.Padd.be is uitgegeven door en wordt beheerd door  : 

SAS FORMES EQUESTRES
URL van de website: www.padd.be
10 rue du Général de Castelnau – 75015 Paris - France 
SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 1 859 878 euro
HR Paris 318 827 003 
SIRET: 318 827 003 00241 
BTW nummer: FR08318827003
E-Mail: net@padd.fr 
Fax: (+33) (0)1 45 67 71 83
Publicatiedirecteur: David JAEGGE 

Webhosting: 
ALTERWAY MAKERS SAS
1 rue Royale
227 bureaux de la Colline
92210 Saint Cloud

Om ons te bereiken:
Gebruik ons contactformulier 
Padd.be en de Padd logo's zijn handelsmerken van de SAS FORMES EQUESTRES

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, onderging de behandeling van persoonlijke gegevens een voorafgaande aangifte bij de CNIL.

Overeenkomstig artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de persoonsgegevens die hij communiceert, met inbegrip van de formulieren op de website kunnen worden overgedragen.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gebruiker een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens door zijn verzoek te sturen naar het adres van de hoofdzetel hierboven of per e-mail naar: net@padd.fr 

FORMES EQUESTRES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die verkregen is via de website. De inhoud van de website kan technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of lacunes bevatten.

Deze inhoud kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle eventuele hyperlinks op de site van PADD die gebruikers naar andere internetsites verwijzen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FORMES EQUESTRES  voor wat betreft de inhoud van de andere websites.

FORMES EQUESTRES is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, direct volgend of achtereenvolgend door de verspreiding via een derde, voor een virus via onze website en die het computersysteem of de configuratie van de computer van de gebruiker kan infecteren, als gevolg van een verbinding, gebruik, navigatie, downloaden op deze website.

De website, de algemene structuur, evenals de teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, geluiden, knowhow, tekeningen, afbeeldingen, downloadbare documenten, iconografische vertegenwoordigingen en elk ander element op de website zijn het eigendom van FORMES EQUESTRES. Dit geldt ook voor de merken PADD en zijn partners, evenals voor de logo's op de site.